นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝน เตรียมเปิดสถาบันสอน ภาษาจีน-อังกฤษ

นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝน เตรียมเปิดสถาบันสอน ภาษาจีน-อังกฤษ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ มองการณ์ไกล ใส่ใจเยาวชนของชาติ
‘เตรียมเปิดสถาบันสอน’ ภาษาจีน-อังกฤษ ‘ไผ่ล้อมติวเตอร์’

           พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันเรื่องการศึกษา ถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อเยาวชนคนของชาติไทย เนื่องเพราะบัดนี้ทั่วโลกได้พัฒนาก้าวไกลไปเป็นอย่างมาก อาตมาในฐานะพระสงฆ์ที่ดำรงไว้ ซึ่งกรอบแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่พระธรรมคำสอนและสะท้อนย้อนรอยเรื่องของของการศึกษาเป็นหลักใหญ่ใจความตามแนวทางขององค์พระศาสดา ฉะนั้นเรื่องของการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อมวลหมู่มนุษยชาติ อีกทั้งบัดนี้โลกก้าวไกลเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เฉกเช่นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นภาษาหลักที่ใช้กันทั่วโลก เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเช่นนี้อาตมาจึงดำริให้เปิดไผ่ล้อมติวเตอร์


             สถาบันสอนภาษาไผ่ล้อมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชนท้องถิ่นเมืองนครปฐมอย่างถ่องแท้ โดยไผ่ล้อมติวเตอร์จะเปิดดำเนินกิจการภายในเดือนสิงหาคม 2562นี้ โฟกัสไปที่หลักการและเหตุผลคือ สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน้นให้ความรู้ความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงนำไปใช้ได้ตลอดไป และเพื่อเพิ่มเกรดสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจหรือเรียนไม่ทันเพื่อน 2.สอนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนจนสามารถสื่อสารได้

            โดยครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญที่สุดจึงต้องใช้ครูที่มีประสบการณ์สูง ทางสถาบันจึงหาครูคนไทยที่มีประสบการณ์จากการทำงานทั้งในประเทศอังกฤษ จีน และโรงเรียนนานาชาติโดยเฉพาะมาเป็นผู้สอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างละเอียด เข้าใจดีขึ้นจนเห็นความแตกต่างจากการเรียนในภาคเรียนปกติทั้งไวยากรณ์ การเรียนพินอิน การออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีผลงานการสอนพิเศษนักเรียนจากหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เช่น นักเรียนภาคภาษาอังกฤษจาก ร.ร.โยธินบูรณะ, ร.ร.วัดนายโรง, และร.ร.โพธิสารพิทยากร นักเรียนทั้งภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษจาก ร.ร.หอวังและรร.มหรรณพาราม โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น ร.ร.เซนต์คาเบรียล, ร.ร.สารสาสน์, ร.ร.วัฒนา, และร.ร.เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นต้น ผลการเรียนพิเศษทำให้สามารถเพิ่มเกรดได้ทุกคน นักเรียนมีความรักการเรียนภาษามากขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

             พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า กล่าวสำหรับการดำเนินกิจการในช่วงแรกนั้น ทางสถาบันจะเปิดสอนพิเศษเฉพาะภาษาจีนสำหรับนักเรียนทุกระดับรวมทั้งบุคคลทั่วไป และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยสอนเป็นกลุ่มๆละไม่เกิน 10 คน เปิดสอนเป็น คอร์สๆ ละ 20 ชั่วโมง ตามตารางวิชา วัน เวลาที่กำหนด ส่วนอัตราค่าเรียนนั้นทางสถาบันกำหนดอัตราค่าเรียนพิเศษโดยทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเรียนจากสถาบันต่างๆ ในกรุงเทพฯและจังหวัดนครปฐม ซึ่งอัตราค่าเรียนของไผ่ล้อมติวเตอร์จะถูกกว่าทุกสถาบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของวัดไผ่ล้อมที่ต้องการให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนพิเศษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เนื่องจากเล็งเห็นว่าในปัจจุบันการสื่อสารได้หลายภาษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะโลกเปิดกว้างมีการติดต่อทำธุรกิจกันทั่วโลก และที่สำคัญกำหนดเปิดเรียนคอร์สแรกจะใช้สถานที่ของวัดไผ่ล้อมเป็นสถานที่สอนชั่วคราวจนกว่าอาคารสถาบันซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์หน้าวัดไผ่ล้อมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายเดือนกันยายน ด้านการเตรียมการนั้นจะมีการยื่นขอรับใบอนุญาตเปิดโรงเรียนนอกระบบ ส่วนในระยะแรกก่อนได้รับใบอนุญาต จะเริ่มสอนภายในวัดไผ่ล้อมก่อน โดยจะรับสอนในวันธรรมดาคือ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม และหรือวิชาภาษาจีน ทุกระดับชั้นรวมทั้งบุคคลทั่วไป อาทิตย์ละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 8-10 คน 4 กลุ่ม ถ้ากลุ่มไหนเต็มก่อน สามารถเปิดสอนได้ทันที โดยใช้ห้องเรียนในบริเวณวัดเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 เป็นต้นไป เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.62 เป็นต้นไป นักเรียนที่สมัครเรียนในช่วงเปิดรับสมัครครั้งแรกนี้จะได้รับส่วนลด 15 %
สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 หรือ ติดต่อ ครูปอม โทร.081-5561594 Line ID : Pommeneen

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!