นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนมอบ 2 ล้าน สร้างอาคารเรียน-ทุนการศึกษา อาชีวะนครปฐม

นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนมอบ 2 ล้าน สร้างอาคารเรียน-ทุนการศึกษา อาชีวะนครปฐม

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

หลวงพี่น้ำฝนมอบ 2 ล้าน สร้างอาคารเรียน-ทุนการศึกษา อาชีวะนครปฐม ให้โอวาทหลักธรรมหลวงพ่อพูล ข้อเดียวเห็นผลแน่ ‘ความกตัญญูกตเวที’

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 พร้อมทั้งมอบเงินทุนสร้างอาคารเรียน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1 ล้านบาท และทุนการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการฯ เพื่อนำไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก อีก 1 ล้านบาท
           โดยหลวงพี่น้ำฝน ได้ให้โอวาทดังนี้ ขอเจริญพร ท่านผู้อำนวยการวุฒิชัย รักชาติ ท่านผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ที่ได้มาร่วมประชุมหาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ในการที่จะสนับสนุนการศึกษาของลูกๆ ท่านทั้งหลาย อาตมาภาพไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆ แต่ปมด้อยตรงนี้ ก็นำมาตั้งจิตตั้งใจว่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราจะสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และโดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐมนั้น อาตมาบอกไว้เลยครับเป็นวิชาเกี่ยวกับอาชีพที่เราได้เอาไปใช้จริง อาตมาเป็นเด็กที่ทำมาค้าขายมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ 9 ขวบ จนถึงปัจจุบันนี้เป็นพระเป็นเจ้าอาวาสมา 26 ปี ตามรอยหลวงพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข และเมื่อท่านผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ได้มาปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการต่อยอดการศึกษา ไม่ใช่ว่าจบ ปวช. จบ ปวส. และจะไปต่อปริญญาตรีได้ยังไง นี่คือสิ่งที่อาตมาเห็นแล้วก็ชื่นใจที่ลูกๆ ของท่านมีโอกาสได้จบปริญญาตรี ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี สมัยอาตมาไม่มีโอกาส สมัยพวกโยมก็ยังไม่มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดที่สำคัญ งบประมาณก็ไม่มี ท่านผู้อำนวยการก็เลยมาปรึกษา อาตมาพร้อมยินดีในการที่จะทำห้องเรียนระดับปริญญาตรี ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เก็บรายละเอียดทั้งหมด ในห้องห้องเรียนปริญญาตรี ห้องใหม่สะอาดน่านั่งเรียนหนังสือ น่าที่จะศึกษาเล่าเรียน และต่อไปในอนาคตจะได้ประสบความสำเร็จนั้นเอง เพราะฉะนั้นวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย วัดจะสวยเพราะมีบ้านคอยเกื้อหนุนจุนเจือ วัดกับบ้านต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
            อาตมาภาพนำปัจจัยส่วนตัวมาช่วยเหลือ ยอมเสียสละในการที่จะส่งเสริมด้านการศึกษา เพราะเป็นหน้าที่เป็นกิจของสงฆ์ ก็คือศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะสงเคราะห์นั้นเอง ท่านผู้ปกครองต้องช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อลูกหลานของเราได้มีการศึกษาที่ดี

           อาตมาจะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือขัดเกลาลูกๆ ของท่านให้ได้รับหลักธรรมควบคู่กับการศึกษาที่ต้องเดินไปด้วยกัน ถ้าลูกๆของท่านไม่มีหลักธรรม อาตมาบอกไว้เลยหัวข้อที่สอนให้ลูกๆ ของท่านทั้งหลาย มีหัวข้อเดียวเท่านั้น ก็คือความกตัญญูกตเวที ซึ่งประกอบไปด้วย ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน แล้วก็รู้บุญคุณคน 4 หัวข้อนี้นำไปจี้สอนบอกกับลูกๆ ของท่านทั้งหลายให้สำเหนียกอย่างจงหนัก โยมอย่าผลักภาระมาให้ทางโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ โยมอยู่บ้านโยมต้องดูแลเอาใจใส่ ดูแลเอาใจใส่ลูกๆของท่าน เขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันคนละครึ่ง เช้ามาโรงเรียนเป็นหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ เย็นกลับไปบ้านเป็นหน้าที่ของท่านผู้ปกครอง
          เราต้องร่วมมือกันในการที่ขับเคลื่อนให้ลูกของท่านเป็นเด็กดีมีคุณภาพให้ได้ เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เฉกเช่นโครงการต่างๆ ตั้งแต่สมัยท่าน ผอ.อินดา แตงอ่อน แล้วก็มาท่าน ผอ.ดรุณี จนถึงท่าน ผอ.วุฒิชัย รักชาติ 3 สมัยที่อาตมาได้มาช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวะ เด็กๆบางคนก็ออกนอกลู่นอกทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขไปด้วยกัน อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกกฎของโรงเรียนทุกกฎแล้ว เพื่อให้ท่านปกครองได้รับรู้รับทราบ โยมอย่าฟังลูกพียงฝ่ายเดียว โยมต้องถามพวกครูด้วย ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องมาประชุมปรึกษาหารือกัน เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน อาตมาภาพอย่างที่บอกทำด้วยจิตใจที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามรอยแห่งบรมครูบาอาจารย์ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูลอัตตรักโข โยมไม่ต้องขอบใจไม่ต้องขอบคุณอาตมา โยมไปกราบ คือพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ถ้าไม่มีท่านในการที่อบรมสั่งสอนอาตมาก็จะไม่มีหลวงพี่น้ำฝนมาช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวะ และโรงเรียนต่างๆ
            อาตมาก็มีครูบาอาจารย์ ลูกๆ ของโยมก็มีครูบาอาจารย์เช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อสอนให้เขารู้ความกตัญญูกตเวทีแล้ว เขาจะนำไปปฏิบัติ เฉกเช่นกับอาตมาภาพ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อบรมสั่งสอนอาตมามาตลอด โดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตเวที อาตมาเมื่อได้รับคำอบรมสั่งสอนจากท่านแล้ว อาตมานำมาทำตาม เมื่อลูกๆ ของโยมทั้งหลายมีครูบาอาจารย์มีพระอบรมสั่งสอน ถ้าลูกๆไม่นำไปปฏิบัติ สิ่งที่ตามมามันก็คือความหายนะในการดำเนินชีวิตนั้นเอง อาตมาพูดกับโยมในวันนี้ พูดด้วยจิตบริสุทธิ์ พูดด้วยความเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นอาตมาภาพ ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทั้งหลาย ทุกคนมีจิตใจที่ต้องการให้ศิษย์เป็นคนดี เพื่อเป็นอนาคตของครอบครัวในวันหน้า ได้รับแสงสว่างทางปัญญาอย่างแน่นอน ขอเจริญพร

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!