นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

จัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

                          ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว และปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 รวม ทั้งสิ้น 1 ปี ซึ่งโครงการนี้ทำให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและสังคม และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ

                          ในการแข่งขันให้กับประเทศได้ กอปรกับการสร้างมาตรฐานอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้พิธีปิด มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!