นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

            วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา (ผอ.ภารกิจธรรมาภิบาล งบประมาณ) ศ.ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นายอุดม โอษฐยิ้มพราย (ผอ.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครปฐม) นายวันชัย สวัสดิ์แดง(ผู้ประกอบการท่าเรือบ้าศาลาดิน) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และนักวิจัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!