นครปฐม-จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพ

นครปฐม-จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

       การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึก

        ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึก

         โครงการ กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (4 ภาค) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น รางวัลบริการจัดการองค์กรดีเด่น พร้อมด้วย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน ดร.อำนวย บุญญารัตน์ไมตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ และผศ.ดร.จุมพล วรสาจัณห์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธี ซึ่งโครงการได้ดำเนินงานมาถึงงวดสุดท้ายจึงจัดให้มีการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 99 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มนครศรีธรรมราช 2.กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 3.กลุ่มนครปฐม และ4.กลุ่มสุพรรณบุรี ก่อนการเริ่มดำเนินการฝึกอบรมในทุกครั้งได้มีการจัดทดสอบความรู้ก่อนอบรม เพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อวัดระดับความเข้าใจในธุรกิจโดยมีเนื้อหาการอบรมและการให้คำปรึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการผลิต 2.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.ด้านการบริหารจัดการเงินและบัญชี 4.ด้านบริหารจัดการด้านการตลาด และ5.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยการจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการและความต้องการพัฒนาOTOP ของผู้ประกอบการ รวมทั้งการมอบโล่รางวัลจำนวน 17 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจำนวน 15 รางวัล รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น จำนวน 1รางวัล รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น จำนวน 1 รางวัล อีกด้วย ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท และหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!