นครปฐม-กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

นครปฐม-กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยการจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความกับผู้ร่วมทางที่เป็นกลุ่มเปราะบางคือ กลุ่มผู้ขี่จักรยานบุคคล และคณะผู้ขี่จักรยานที่ต้องใช้ถนนร่วมกับยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาชาวนครปฐม กว่า 1,000 คน เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐมตลอดทั้งปี โดยขบวนเริ่มเดินจากบริเวณสถานีเติมน้ำมันเชลล์ ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไปตามถนนเพชรเกษมรวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดนครปฐมมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ในการเดินทางสัญจรบนท้องถนนที่จังหวัดนครปฐม และมีแนวโน้มที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น

ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งปี ตามเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในทุกช่วงเทศกาล ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้การปฏิบัติตามกฎจราจรของจังหวัดนครปฐม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความกับผู้ร่วมทางที่เป็นกลุ่มเปราะบางคือ กลุ่มผู้ขี่จักรยานบุคคล และคณะผู้ขี่จักรยานที่ต้องใช้ถนนร่วมกับยานพาหนะประเภทอื่นบนท้องถนน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ซึ่งได้ระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมปฏิบัติงานตามตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปีต่อไป

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!