นครนายก-ลูกเสืออาสาพัฒนาประชาธิปไตย

นครนายก-ลูกเสืออาสาพัฒนาประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมมือกันจัดตั้งลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง และช่วยเหลืองานการเลือกตั้ง

              ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปาพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ว่าที่พันตรีสมควร อุ่นเรือน ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และพื้นฐานด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการทางการลูกเสือได้เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งที่ถูกต้อง เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ในการให้บริการและช่วยเหลืองานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ในพื้นที่อำเภอปากพลีที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการฯ ที่ผ่านมาได้มีการอบรมลูกเสือและเนตรนารีมาแล้วทุกอำเภอ ร่วมทั้งรุ่นนี้ จำนวน 240 คน ที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในโครงการจะได้รับเครื่องหมายลูกเสืออาสากกต. หรือแบดจ์และปลอกแขน ที่แสดงตัวว่าเป็นลูกเสืออาสากกต.อย่างภาคภูมิใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งต่อไป


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!