นครนายก-รวมพลังสร้างถนนปลอดภัย

นครนายก-รวมพลังสร้างถนนปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดธนชาติประกันภัย และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

        ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ”Safer on the Rord” รวมพลังสร้างถนนปลอดภัย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดธนชาติประกันภัย และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมพลังรณรงค์ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสร้างความปลอดภัย ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัทมหาชนจำกัดธนชาติประกันภัยได้ริเริ่มโครงการฯนี้ โดยตระหนักและให้ความสำคัญของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นได้ร่วมกันเปิดโครงการฯที่ถนนบริเวณแยกเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก ซึ่งถือเป็นจุดที่ 2 ของโครงการฯที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 9 จังหวัด คือสุพรรณบุรี ขอนแก่น พิษณุโลก ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐมและนครนายก สำหรับโครงการนี้ฯได้มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!