นครนายก-รณรงค์ไถกลบตอซังลดโลกร้อน

นครนายก-รณรงค์ไถกลบตอซังลดโลกร้อน

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ 

จังหวัดนครนายกรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และปัญหาหมอกควัน ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร

         ที่แปลงนาสาธิตบ้านดงแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และปัญหาหมอกควัน ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยมีนายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรลดการเผาตอซัง และส่งเสริมให้ใช้วิธีไถกลบตอซังแทน ร่วมกันการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งจะช่วยให้ตอซังอ่อนนุ่มย่อยสลายได้ดีขึ้น และไถกลบได้สะดวก กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยในดิน ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเลื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรียวัตถุไม่เหมาะในการทำการเพาะปลูก สาเหตุเนื่องมาจากการเผาตอซังข้าว ก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะ ทำลายอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่นแข็งกระด้าง ในการจัดการรณรงค์ครั้งนี้ได้จัดให้มีการนิทรรศการการสาธิต การทดลอง และการร่วมกิจกรรมหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อให้บริเวณพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันจับหมูป่า เอากลับไปเลี้ยงที่บ้าน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยทั่วกัน


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!