นครนายก- ธกส.มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค

นครนายก- ธกส.มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่  

 ธกส.มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค

          วันที่ 29 มกราคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ให้กับลูกค้าจำนวน 220 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 แก่ลูกค้า ธกส.ทั้ง 4 อำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการสาขา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่ม ลูกค้าธกส.และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงินทั้งประเภทประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ประเภทหนึ่งที่ธนาคารได้ดำเนินการรับฝากมาตั้งแต่ปี 2538 โดยระดมเงินฝากจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเป็นลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้ว ผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ คือดอกเบี้ยเงินฝาก และมีสิทธิ์ในการจับรางวัลตามเงื่อนไข คือ ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนซึ่งเงินฝากทุกๆ 2,000 บาท มีสิทธิ์ได้บัตรรางวัล 1 ใบ และมีสิทธิ์ได้รับบัตรจับรางวัลทวีคูณ ตามยอดเงินที่ฝาก

           โดยมีการส่งเสริมการออมเป็นพิเศษ หากยอดเงินฝากคงเหลือ 5,000 บาทติดต่อกัน 5 เดือน ก็จะได้รับบัตรจับรางวัล 5 บัตร โดย ธ.ก.ส.จะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน ในระดับจังหวัด และจะนำบัตรรางวัลที่เหลือไปจับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในระดับประเทศในเดือน กุมภาพันธ์ ในการจับรางวัลครั้งนี้ ธนาคารได้มอบโชคให้แก่ผู้ฝากเงิน มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 220 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 2,579,700 บาท โดยมีรางวัลใหญ่ อาทิ รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota ยาริส 2 คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 9 คัน รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha FINN10 รางวัล และรางวัลอื่นๆมากมาย สร้างสนุกสนาน และความสุขแก่ผู้ร่วมงานโดยทั่วหน้ากัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!