นครนายก-ตรวจมลพิษทางอากาศ

นครนายก-ตรวจมลพิษทางอากาศ

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม  

จังหวัดนครนายก นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสารพิษทางอากาศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ในจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไว้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

       ที่ห้องประชุมกอ.รมน.จังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการประชุมบูรณาการการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยมีพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด กองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครนายก

         โดยมุ่งเน้นโรงงานต่างๆที่ปล่อยมลพิษ จากนั้นนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานหล่อหลอมโลหะ ซึ่งหลายโรงงานได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยปิดกิจการชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ส่วนโรงงานที่เปิดกิจการ ได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้น เนื่องจากจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!