นครนายก-จปร.มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกร

นครนายก-จปร.มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกร

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบพันธุ์ข้าว กข43 ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อหมุนเวียนพันธุ์ข้าวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครนายก

          ที่โรงสีพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ข้าว กข 43 จำนวน 1,400 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูการทำนาที่จะมาถึง เป็นการหมุนเวียนพันธุ์ข้าวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครนายก พันธุ์ข้าวดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกข้าว กข43 ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561และทรงเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ แผลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรจังหวัดนครนายก จากผลผลิตดังกล่าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ดำเนินการอบและทำความสะอาดข้าวเปลือก และมอบให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรต่อไป


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!