นครนายก-กกต.ให้ความรู้กรรมการพัฒนาประชาธิปไตย

นครนายก-กกต.ให้ความรู้กรรมการพัฒนาประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

               ที่ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีเฉลิม เรืองทอง ผู้ตรวจการเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีคณะกรรมการศูนย์ในแต่ละตำบลเข้าร่วมประชุมตำบลละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน สำหรับจังหวัดนครนายก มี 1 เขตเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 206,837 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 456 หน่วยCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!