ตาก-โรงเรียนพบพระวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตาก-โรงเรียนพบพระวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

โรงเรียนพบพระวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม เป็นประธาน ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี จากผลการเรียนปีที่ผ่านมา
ลำดับชั้น มัธยมปีที่ 1
เด็กหญิงสมศรี สุขต้อ เกรดเฉลี่ย 4.00
เด็กหญิงจินต์จุฑา หล่อปรีชากุล เกรดเฉลี่ย 3.93
นางสาวจารุวรรณ เกรดเฉลี่ย 3.84 และเด็กหญิงสุปรีญา สุตา เกรดเฉลี่ย 3.89
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2
เด็ก เด็กชายกิตติพัส อัศวภักดีกุล 4.00
เด็กหญิงธัญชนก ต๊ะอ้าย 4.00
เด็กหญิงสุภารัตน์ หมั่นเขตกิจ 3.95
และเด็กหญิงสุกัญญา ผาสมบัติ 3.92
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ซ้ง 3.95
นางสาวศิริวรรณ จันทรมณฑล 3.95
นางสาวธาริตา แสงเท้า 3.95
นางสาวสลิลทิพย์ แก้วสังข์ทอง 3.93
นางสาวณัชญา ปัญโญ 3.93
ระดับ ชั้นมัธยม ปีที่ 5
นางสาวอภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ 3.96
นางสาวสุธาสินี ศรีโสภา 3.93
นางสาวพรไพลิน แซ่ม้า 3.90
           โดยผู้อำนวยการโรงเรียน พบพระวิทยาคมพบปะผู้ปกครองรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 และแจงแนวนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาปี 2562  และมอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพบพระวิทยาคมจำนวน40,000บาท และ นายดิฐชัย ฉันติกุล จำนวน10,000บาท และสจ.ปกรณ์ สตะนีกรรณ มอบอุปกรณ์กีฬา โดยในวันนี้มีผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน
            โรงเรียน พบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ วันที่ 6 มิ.ย.62 มีนักเรียนจำนวน 942 คน และ จำนวนบุคลากร ทางการศึกษา 60 คน เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมี นายวิเชษ เย็นฉ่ำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!