ตาก-เริ่มแล้ว !!! การแข่งขันฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี2562

ตาก-เริ่มแล้ว !!! การแข่งขันฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

เริ่มแล้ว !!! การแข่งขันฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี2562 “แม่โพคัพ”

             เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายดิฐชัย ฉันติกุล เปิด การแข่งขันฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี2562 “แม่โพคัพ” ครั้งที่1 ณ.สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด ให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งทำการแข่งขัน จำนวน 2 วันวันที่ 6 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่โพ โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ. สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแม่โพ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!