ตาก-เปิดโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปรับปรุง

ตาก-เปิดโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปรับปรุง

ภาพ/ข่าว  กิตติศักดิ์  บุญจันทร์
วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปรับปรุง ทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 138 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!