ตาก-เปิดงาน 14กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักสุดใจ คนชายแดน”

ตาก-เปิดงาน 14กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักสุดใจ คนชายแดน”

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ เปิดงาน 14กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักสุดใจ คนชายแดน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องถิ่นชายแดน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพระเปิดงาน “14กุมภา”วันวาเลนไทน์ จดทะเบียนสมรสคู่รัก11คู่ สโลแกน”รักสุดใจ คนชายแดน” 14กุมภาพันธ์2562 ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ บ้านวาเล่ย์เหนือ ม.3 ต.วาเล่ย์อ.พบพระ จ.ตาก มีกิจกรรมการแสดงบนเวที มอบทะเบียนสมรส11คู่รัก คู่สมรสมาจาก5ตำบลและส่วนราชการคู่รักรับมอบใบทะเบียนสมรส และของที่ระลึก 11คู่รักประกอบด้วย
คู่ที่ 1 นายเซ้ง แซ่ย่าง
นางหยัว แซ่ท้าว
คู่ที่ 2 นายจิรวัฒน์ ปองดอง
นางสาวเสาวลักษณ์ กันทาเปี้ย
คู่ที่ 3 นายวิวัฒน์ อุ้นย่นเซ็ง
นางสาวสุรีย์ เทพคำอ้าย
คู่ที่ 4 นายอนุชา อนันต์อาจหาญ
นางสาวธีวรา ฉลองนุกุล
คู่ที่ 5 นายอมร ฟักทองอยู่
นางสาวดวงศรี กันทะวงษ์
คู่ที่ 6 นายกรชัย คีรีถิรกุล
นางสาวพวงผกา จรัสพลอยจินดา
คู่ที่ 7 นายสมพงษ์ ตรรกชนชูชัย
นางสาวปาริฉัตต์ อาชาวัฒนกุล
คู่ที่ 8 นายณฐพล เพ็ญดี
นางสาวมาริษา มหาวิเศษทรัพย์
คู่ที่ 9 นายสุรเดช เจริญผลิตผล
นางสาวยิน แซ่สง
คู่ที่ 10 นายเสกสันต์ พันธะ
นางสาววาสนา สายแสง
คู่ที่ 11 นายรณชัย ยืนยงชัย
นางสาววิชญาพร แซ่ม้า


                และยังออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้พี่น้องประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ.ศาลพะวอบริเวณท่าข้ามบ้านวาเ ล่ย์เหนือ ต.วาเล่ยผ์ อ พบพระ จ.ตาก การจัดกิจกรรม ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” พร้อม มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ และพิการ จำนวน 50 ชุด ณ ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี ส่วนราชการมาร่วมให้บริการ แก่ประชาชนอยู่ไกล เพื่อสดวกต่อการเดินทางไกล อาทิ เช่น สาธารณสุขอำเภอมาให้บริการตรวจสุขภาพ หน่วยควมคุมนำโดยแมลงที่ 4 มาบริการเจาะเลือด เกษตรอำเภอ มามอบต้นไม้และเมล็ดผัก สนง.ป่าทรัพย์น้ำ มามอบต้นไม้ให้ประชาชนปลูก หลายชนิด กศน.พบพระ มีหนังสือ และขนมแจก อบต.วาเลย์มีบริการ ให้ความรู้เรื่องภาษี สภ.พบพระ มาแจกดอกไม้ และคู่มือประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!