ตาก-เปิดงาน กีฬา คป.สอ.สัมพันธ์ 5 อำเภอ

ตาก-เปิดงาน กีฬา คป.สอ.สัมพันธ์ 5 อำเภอ

น.พ.สาธารณสุขจังหวัดตาก เปิดงาน กีฬา คป.สอ.สัมพันธ์ 5 อำเภอ ฝั่งตะวันตกครั้งที่ 19 ณ. โรงเรียนพบพระวิทยาคม
       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 น นายแพทย์ใหญ่จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา คป.สอ.สัมพันธ์ 5 อำเภอ ฝั่งตะวันตกครั้งที่ 19 หรือ กีฬาคณะประสานงานสาธารณสุข 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ณ. โรงเรียนพบพระวิทยาคม
 นายแพทย์ศักดิ์ บัญชาชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข 5 อำเภอฝั่งตะวันตกได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬาร่วม ทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม เพื่อส่งเสริมความสมาน สามัคคีในหมู่คณะบุคลากรสาธารณสุข 5 อำเภอภาคตะวันตก ซึ่งผู้จัดและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 อำเภอฝั่งตะวันตกได้ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพสร้างนำซ่อมเพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชน โดย.มีกีฬาตะกร้อ เปตอง วอลเล่ย์บอล การเต้นแอรโรบิค กีฬา คป.สอ.สัมพันธ์ 5 อำเภอ ฝั่งตะวันตกครั้งที่ 19 ณ. โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก มีสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง สาธารณสุข อำเภอพบพระ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยบาลแม่สอด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลอุ้มผางเข้าร่วมประมาณ200คน

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!