ตาก-เตรียมสร้างเรือนพักครูเรือนแถว

ตาก-เตรียมสร้างเรือนพักครูเรือนแถว

ภาพ/ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา เตรียมสร้างเรือนพักครูเรือนแถว งบประมาณ4,700,000บาท

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 13:00 น. อาจารย์จรัญ ปวงละคร ลงพื้นที่ ตรวจดูสถานที่ก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว 303/28 งบประมาณ4,700,000 บาท และนิเทศติดตามการสอนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นกันดารตามแนวพระราชดำริสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีผอ.ร.ร.นางสาวกฤติยา เครือแดง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีนักเรียน500คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!