ตาก-เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก

ตาก-เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก

ภาพ/ข่าว:กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

      ผจก.บริษัทไทยไฟท์ จำกัด สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลกไทยไฟท์แม่สอด(มีคลิป)

       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายนพพร วาทิน กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟท์ จำกัด พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์แม่สอด ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยผู้แทน ข้าราชการหน่วยทหาร และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

        นายนพพร กล่าวว่า สำหรับการสำรวจพื้นที่จัดงานในวันนี้ เป็นการเตรียมการรองรับจัดการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์แม่สอด ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งนี้รายละเอียดของการสำรวจพื้นที่ประกอบด้วยการดูความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน การดูเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อรองรับผู้เข้าชมการแข่งขัน อาทิเช่น ความจุของที่นั่งชมในสนามการอำนวยความสะดวกเรื่อง การจราจร ที่จอดรถและที่สำคัญ คือเรื่องการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่จัดงาน นอกจากนั้นก็จะได้มีการลงรายละเอียดในเรื่องแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอแม่สอดและจังหวัดตากอีกครั้ง ซึ่งการจัดการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์โลกไทยไฟท์แม่สอด ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะมวยไทย เพื่อยกระดับมวยไทยสู่สากล อันจะนำมาซึ่งการขยายผลด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยงของไทย เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่ ในการ่วมบูรณราการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ทั้งในระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ รวมทั้งในส่วนนของภาคธุรกิจเอกชน

           นายนพพร กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์ แม่สอดในครั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งทำให้คนไทยเห็นความสำคัญและหันมาสนใจศิลปะมวยไทยยกระดับศิลปะมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่คลั่งไคล้มวยไทยให้เข้ามาเยือนเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อศึกษาเรียนรู้มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมี่ยนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมไทยได้เผยแพร่สู่ชาวโลก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!