ตาก-เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2จัดนิทรรศการอาชีพ

ตาก-เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2จัดนิทรรศการอาชีพ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

       เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดนิทรรศการอาชีพ”ก้าวไกลภาษาไทยก้าวหน้าพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร “

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียน ในพื้นที่ เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วม นิทรรศการ “อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต” โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายปิลัทธิ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีโรงเรียนเขตพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ในงานมีการจัดบูทนิทรรศการที่มีชีวิต โดยแบ่งเป็น บูทภาษาไทย บูททักษะชีวิต และบูทอาชีพ และมีการแสดงของโรงเรียนต่างๆ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประธานชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงแห่งประเทศไทย นาย วันนี้นะครับ ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ คณะกรรมสถานศึกษา เป็นต้น


           โดยมี ฝ่ายปกครอง คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนในพื้นที่ เขตการศึกษา 2 ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมี นายภูรินทร์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ คณะครูและนักเรียน อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดงานนิทรรศการดังกล่าว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!