ตาก-อำเภอพบพระ ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

ตาก-อำเภอพบพระ ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

อำเภอพบพระ ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

              วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โดยมีการติดตามประเด็นการแก้ปัญหาปัญหาในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน3 ประเด็น คือ
-การแก้ปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร
-การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ การลดขยะจากโฟม และพลาสติก
-การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรบนท้องถนน
และเพิ่มเติม การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว(อาชญากรรม)
ในการนี้ ที่ประชุม ด้าน
-เลขานุการ พชอ.ส่งมอบ เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การจัดนิทรรศการ พชอ.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ให้ ประธาน และคณะกรรมการ พชอ.พบพระ
-คณะกรรมการ พชอ.พบพระ มอบอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรบนทองถนนให้คณะทำงานฯ และ ร่วมรณรงค์ และชี้แจงนโยบายการลดใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติก ให้กับคณะกรรมการฯสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!