ตาก-อนุรักษ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่จีน

ตาก-อนุรักษ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่จีน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 อบต.คีรีราษฎร์ อนุรักษ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่จีน ชู หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรเป็น แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า

             เมื่อวันที่9ก.พ2562 เวลา18.30น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้ ธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอวุโสอำเภอพบพระ เปิด โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่จีนประจำปี 2562 ณ.ลานกีฬาโรงเรียนจีนหมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายอาตี๋ ยอลือ ผู้ใหญ่บ้านร่มเกล้าสหมิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักและห่วงแหน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม บ้านร่มเกล้าสหมิตรหมู่ที่ 5 ได้มีคนไทยเชื้อสายจีนมาอาศัยอยู่เป็นระยะเวลายาวนานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไร จึงได้มีการจัดประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีน เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญทางวัฒนธรรม และควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามควรตระหนักและฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างสงบสันติและมีความสุขและสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีให้คนรุ่นหลังมีให้ เสื่อมสูญต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คนCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!