ตาก-ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ลำดับที่943 ของประเทศไทย

ตาก-ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ลำดับที่943 ของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ชาวบ้าน​ – ทหาร-ฝ่ายปกครองและวัดเขาสุขจิต​ฯ​ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ลำดับที่943 ของประเทศไทย รักษาป่าต้นน้ำ​ กักเก็บน้้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต) ชาวบ้าน​ ฝ่ายปกครอง ทหารและวัดรวมไทยพัฒนาเขาสุขจิต​ฯ​ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ลำดับที่943 ของประเทศไทย รักษาป่าต้นน้ำ​ กักเก็บน้้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีย์ ทหารศูนย์ศิลปาชีพอำเภอพบพระ ,ทหารฐานบ้านพะดี ร.1433,ทหารฐานเจดีย์ขาว ร.1433 นางสาวสายรุ้ง ทองสมัย อบต.จิ๊บ,นายสุวรรณ กรณ์สนธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.แม่ปะ พร้อมทั้งชาวบ้าน นายสุวรรณ กรณ์สนธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.แม่ปะ ตนเองได้มาร่วมทำฝายมีชีวิตที่วัดเขาสุขจิตฯ เป็นการทำเพื่อการชะลอน้ำ ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการช่วยอนุรักษ์ป่า เพราะป่าบริเวณนี้เป็นป่าพุ น้ำจืด ต้นไม้ เป็นป่าที่ขึ้นอยู่ในที่ชื่นมีน้ำได้ดี
            ผู้ใหญ่สุวรรณ กล่าวต่ออีกว่า ตนเอง และชาวบ้านเคยทำฝายมีชีวิตที่หมู่บ้านของตนเอง เป็นฝายแรกของภาคเหนือ เป็นการอนุรักษ์ ระบบนิเวศน์ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม กักเก็บน้ำในฤดูแล้งใด้เป็นอย่างดี นางสาวสายรุ้ง ทองสมัย (อบต.จิ๊บ) กล่าว่า ด้วยวัดรวมไทยพัฒนาเขาสุขจิต ม.6 ต.รวมไทยพัฒนา ได้ทำการสร้างฝายมีชีวิต ลำดับ943 ของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าพรุน้ำจืด เป็นการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รักษาป่าต้นน้ำ ลดการเกิดไฟป่า กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างฝายมีชีวิตร่วมกันได้ทุกๆวัน ณ.วัดเขาสุขจิต หรือ วัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตากCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!