ตาก-ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน อบต.

ตาก-ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน อบต.

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ผู้บริหารอบต.ช่องแคบ- สมาชิกอบต.-พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน อบต.

          เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 เวลาประมาณ10.00น.นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกอบต.ช่องแคบ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมชิกอบต. ปลัดอบต.พร้อมหัวหน้าส่วน อบต.ช่องแคบและเจ้าหน้าที่อบต.ช่องแคบ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

          โดย ทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งถวายปัจจัยไทยทานเดิมที อบต.ช่องแคบเป็นสภาตำบลช่องแคบยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2538

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!