ตาก-มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561

ตาก-มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายกอบต.ช่องแคบ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายสมพงษ์ ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เป็นประธาน พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

           นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง ปลัดอบต.ช่องแคบ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กนักเรียนก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัยต่อไป โดยมี เด็กนักเรียนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยในปีนี้ทั้งหมด 105 คน เข้ารับวุฒิบัตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ มีนักเรียนทั้งหมด 202 คน และสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยในปีนี้ทั้งหมด 105 คน โดย.มี นางสาว นิชาธาวัลย์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.ช่องแคบ พร้อมด้วยครูผู้ดูแล เด็กประจำศูนย์ในพื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนอบต.ช่องแคบ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ คณะผู้บริหารสมาชิกอบต. ผู้นำท้องที่ และผู้ปกครองเด็กนักเรียน กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!