ตาก-มหกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพกีฬา คปสอ. สัมพันธ์ครั้งที่ 20 ท่าสองยางเกมส์

ตาก-มหกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพกีฬา คปสอ. สัมพันธ์ครั้งที่ 20 ท่าสองยางเกมส์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

     งาน “มหกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพกีฬา คปสอ. สัมพันธ์ครั้งที่ 20 ท่าสองยางเกมส์” ณ.สามกีฬาท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

       เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “มหกรรม รณรงค์สร้างสุขภาพกีฬา คปสอ. สัมพันธ์ครั้งที่ 20 ท่าสองยางเกมส์” ณ.สามกีฬาท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
       นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวย การโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายกับประชาชนให้มีความตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในระดับต่างๆในสถานที่ทำงานในสถานที่บริการสาสุขและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประ สงการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข และแกนนำสุขภาพ 5 อำเภอ ฝั่งตะวันตก ชนิด ประเภทกีฬา กีฬาสากล ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตซอล 5 คน วอลเลย์บอลชายหญิง บาสเกตบอลชายหญิง ตะกร้อชายหญิงแบดมินตันประเภท ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว เปตองประเภทชายคู่หญิงคู่ คู่ผสม ชาย 3 คนหญิง 3 คน และวิ่งเพื่อสุขภาพประเภทกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปีชายหญิง และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปชายหญิง โดยมี หัวหน้าสาสุขอำเภอชายแดน เจ้าหน้าที่สาสุขอำเภอชนแดน ปลัดอําเภอท่าสองยาง สมาชิกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยบุคลากรสาสุขในสังกัดสำนักงานสาสุขได้แก่ คปสอ.พบพระ ,คปสอ.. แม่ระมาด , คปสอ.ท่าสองยาง , คปภ.ผอ. อุ้มผาง,สสอ.แม่สอดและ รพ.แม่สอด โดยจัดแบ่งสมาชิกสีออกเป็น 6 สี สีฟ้าได้แก่ คป.สอ.พบพระ สีเหลืองได้แก่ คป.สอ.แม่ระมาด สีแดงได้แก่ คป.สอ.ท่าสองยาง สีชมพูได้แก่ คป.สอ.อุ้มผาง สีน้ำเงิน ได้แก่ สออ.แม่สอด สีม่วงได้แก่ รพ.แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน ณ. สนามกีฬาแม่ต้านตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!