ตาก-ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3

ตาก-ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ชุดสัมพันธ์ มวลชนที่ 3102 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

           เมื่อวันที่13ก.พ.2562 เวลาประมาณ09.30น. นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกอบต.รวมไทยพัฒนา เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านเจริญมิตรหมู่ที่ 8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

            ร.ท.ชาติชาย ศรีธิวงศ์หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3102 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันเป็นแกนนำพรรคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการเฝ้าระวังและเป็นแหล่งข่าวในการป้องกันหมู่บ้านชุมชน จากภัยยาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆ มีนายรัชพล แสงท้าว ผู้ใหญ่บ้านเจริญมิตร
           ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวบ้านเจริญมิตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ.บ้านเจริญมิตรหมู่ที่ 8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว50คน มีนายไกรวุฒิ พชรคีรีราษฎร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา1และเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจเป็นวิทยากรให้ความรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!