ตาก-ปิดแล้ว!! การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วาเล่ย์

ตาก-ปิดแล้ว!! การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วาเล่ย์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

 เปิดแล้ว!! การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วาเล่ย์ “หนูน้อยเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2562

              เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 08.30 น ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์มอบหมายให้ นายประวิทย์ ชมใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “หนูน้อยเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2562 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

              นายอมร เชียงแขก ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ กล่าวว่า การแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนูน้อยเกมส์ประจำปีพศ. 2562 โดยมี วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬารู้จักกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เด็ก ครูผู้ปกครองและหน่วยงานต้นสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมมี การแข่งขัน วิ่ง การแข่งขันวิ่งเก็บของ การแข่งขันเดินตัวหนอน การแข่งขันเดินทรงตัว การแข่งขันกระโดดไกล การแข่งขันโยนบอลลงตะกร้า การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันลิงอุ้มแตง และการแข่งขัน ชักเย่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอร์ไทย พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์ใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ จะเอาสนามพัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์เจริญ 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!