ตาก-ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอพบพระ

ตาก-ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอพบพระ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอพบพระและการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2562(มีคลิป)

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานการประชุม ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอพบพระและการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระชั้น 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


           ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กำหนดออกบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 08.00 น.ณ.อาคารอเนกประสงค์กลางบ้านบ้านเจริญมิตรหมู่ที่ 8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระจังหวัดตาก อำเภอพบพระ จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ.ห้องประชุมอำเภอพบพระจังหวัดตากตั้งแต่เวลา 07.00 นเป็นต้นไป โดยจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินที่เกิดพ. ศ. 2541 ซึ่งมีอายุครบ 21 ปีและทหารกองเกินที่มีอายุยังไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์( เกิดพ. ศ. 2533- พ. ศ. 2540) ที่ได้ลงทะเบียนทหารกองเกินไว้ เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การรายงาน ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัด ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมประจำตำบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!