ตาก-ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ตาก-ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 นายอำเภอพบพระ ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนันและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้ง 1/2562 ประจำเดือนมกราคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ  วาระก่อนการประชุม มีการมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแจ้งเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้


1. การออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ หมู่3 ต.วาเลย์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2 ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง
3 การลงทะเบียนสวัสดิการเเห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
4 เรื่อง TIMELINE เลือกตั้ง ส.ส.62
5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
6 เรื่องกำชับการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซอง
7 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาทวิทยา คือโรคอุจจาระร่วง โรคไข่ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!