ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพบพระ

ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพบพระ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

       นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพบพระ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานประชุม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพบพระ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก วาระการประชุม โครงการ หน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ. อาคารอเนกประสงค์ กลางหมู่บ้าน บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นเป็นต้นไป
         สาธารณสุขอำเภอพบพระ รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 433 ราย อุจจาระร่วง93ราย ไข้หวัดใหญ่ 24 ราย สครับ ไทยฟ้ส 20ราย อาหารเป็นพิษ 8คน ประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอพบพระจังหวัดตาก เดือนกันยายน 2562 กิจกรรม
1. วันที่ 3 กันยายน 2562 สวนสาธารณะในหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 5 ตำบลคีรีราษฎร์
เริ่มตั้งแต่เวลาส่ง 9.00 น กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
2. กิจกรรมวันที่ 6 กันยายนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักหมู่ 4 ตำบลพบพระ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
ตั้งแต่เวลา 09.00 น
3. ในวันที่ 10 กันยายนโรงเรียนตชดบ้านแม่เอากูอยู่ที่ 4 ตำบลวาเล่ย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น
4. ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านทหารผ่านศึกหมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนาเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 นกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
5 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซอย 8 หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแคบ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
6. ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านป่าคาใหม่หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
7. วันที่ 24 กันยายน 2562 วัดบ้านหมื่นฤาชัยหมู่ที่ 5 ตำบลพบพระ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 นกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
8. ในวันที่ 21 กันยายน 2562 วัดบ้านยะพอหมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทำความสะอาด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!