ตาก-ประชุมส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ตาก-ประชุมส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

นายอำเภอพบพระ ประชุมส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เตรียมบูรณาการร่วมกัน ประเมินสถานการณ์ หาทางแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ที่ ตก 6 หมวดการทางพบพระ เกษตรอำเภอ อุทยานน้ำตกพาเจริญ อปท.ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมWar Room คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด ในระบบ VDO Conference เพื่อติดตาม สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รวมทั้งประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยการประเมินสถานการณ์ช่วงประกาศห้ามเผา 60 วันอันตรายหนึ่งมีนาถึง 30 เมษา 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ชั้น 2 อ.พบพระ จ.ตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!