ตาก-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ตาก-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

อบต.รวมไทยพัฒนา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ. ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

         เมื่อวันที่ 12 มิย 62 เวลา 09.00 น นายวนชัย รังสิบรรพต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พศ 2561- 2565 ณ ห้องประชุม อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี.นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยพัฒนา กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ และ ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

          โดยในวาระการประชุม การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ขอความเห็นชอบขอสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ในตำบลรวมไทยพัฒนา ในที่ประชุม มีมติในที่ประชุม (เห็นชอบ) การติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ในตำบลรวมไทยพัฒนา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!