ตาก-นายอำเภอแม่ระมาดเปิดการแข่งขันกีฬาอบต.แม่ตื่นเกมส์ประจำปี 2562

ตาก-นายอำเภอแม่ระมาดเปิดการแข่งขันกีฬาอบต.แม่ตื่นเกมส์ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอแม่ระมาดเปิดการแข่งขันกีฬาอบต.แม่ตื่นเกมส์ประจำปี 2562(มีคลิป)

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายสุทัศน์ อติวรรณพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่ตื่นเกมส์ ประจำปี 2562 ณ.สนามกีฬา บ้านแพะ ม.12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก นายวีระพล บูชาคุณธรรม นายกอบต.แม่ตื่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่มรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้กิจกรรมการกีฬา เป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน มีนักกีฬา จากประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน การแข่งขัน ฟุตบอลชาย 11 คน วอลเลย์บอลหญิงเซปักตะกร้อชาย และเปตองคู่ผสม โดยมี ปลัดอบต.แม่ตื่น ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอบต. ตชด. ครูและนักเรียน พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 500 คน 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!