ตาก-นายอำเภอพบพระ เร่ง สำรวจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน

ตาก-นายอำเภอพบพระ เร่ง สำรวจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ เร่ง สำรวจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน เรื่องแหล่งน้ำ เพื่อ รองรับ แก้ไขปัญหา ภัยแล้งที่จะมาถึง

       เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลาประมาณ 15.00น.-17.00 น  นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ มอบหมาย นายรัตนกุล สังขศิลา นายภูวดล เค้าคลึง ปลัดอำเภอ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังมาถึง และเสนอของบประมาณจากจังหวัดตากสำหรับ ขุดลอกแหล่งน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้ว ประกอบกับพื้นที่อำเภอพบพระราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นครัวของประเทศ เกษตรกรปลูกพืช ปลูกผักตลอดปี มีการใช้น้ำเป็นเพื่อการเกษตรจำนวนมาก โดยวันนี้ ได้ลงพื้นที่
1.บ้านผากะเจ้อ หมู่ 9 ตำบลพบพระ
2.บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
3. บ้านพะดี หมู่ 2 ตำบลรวมไทยพัฒนา
4.บ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ 9 ตำบลรวมไทยพัฒนา
ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ สำรวจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่ร้องขอในเรื่องของแหล่งน้ำ และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!