ตาก-นายอำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)

ตาก-นายอำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พอช.)

             เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.  นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอพบพระ ครั้งที่ 4/2562 ณ ร้านโรชากาแฟ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และติดตามเยี่ยมผู้ป่วย นายไสว พุ่มพุทรา อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย กองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!