ตาก-จิตอาสาฯและชาวบ้าน ร่วมทำแนวกันไฟ

ตาก-จิตอาสาฯและชาวบ้าน ร่วมทำแนวกันไฟ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ฝ่ายปกครอง-ผุ้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่-ทหาร-จิตอาสาฯและชาวบ้าน ร่วมทำแนวกันไฟ

         เมื่อวันที่ 6 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพบพระ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.พบพระที่9 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร จิตอาสาบ้านขุนห้วยช่องแคบ และจนท.ทหาร ร้อย ร.1433 ร่วมทำแนวกันไฟและทำการลดปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนช่วงห้ามเผา 60 วัน ณ ป่าชุมชนสำนักสงฆ์บ้านขุนห้วยช่องแคบ ม.3 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!