ตาก-จัดมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา

ตาก-จัดมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา

ภาพ/ข่าว:กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

หอการค้าจังหวัดตาก จัดมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019

           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นาย อู เทซาอาอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019 เพื่อร่วมฉลองการจัดงานมหกรรมการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก, นางมะติน ติน เมียะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี, นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก, นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก, และ นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศเมียนมา ชมรมนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,500 คน

             นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ปีนี้เป็นปีที่ 20 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน จะได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของพี่น้องชาวเมียนมา ชมวัดที่สวยงาม เจดีย์พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์ชเวดากองจำลอง ซึ่งก็สร้างความตื่นตา ตื่นใจ สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี ให้แก่เมืองคู่ขนานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของทั้งสองฝั่งประเทศ ให้แน่นแฟ้นขึ้นระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!