ตาก-คึกคัก.ประกวดธิดาดอย ปีแรก!!!

ตาก-คึกคัก.ประกวดธิดาดอย ปีแรก!!!

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 คึกคัก.ประกวดธิดาดอย ปีแรก!!! น.ส.สุภัคนันท์ คว้ารางวัลธิดาดอย ส่วนน.ส.พนิดา คว้าขวัญใจสื้อมวลชน งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ และงานชมของดีอำเภอท่าสองยาง ณ.สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง(มีคลิป)

              วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 22.30 น นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธาน การประกวดธิดาชาวดอย “การประกวดธิดาชาวดอย” งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ และงานชมของดีอำเภอท่าสองยาง ณ.สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง โดยมีผู้เข้าประกวด 12 คน ผู้ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย หมายเลข3 นางสาวพนิดา มหาพนารักษ์ (ผู้เข้าส่งเข้าประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ต้าน ) หมายเลข 6 นางสาวนภาพร ห้วยน้ำชื่นจิตร (อบต.แม่สองส่งเข้าประกวด ) หมายเลข 8 นางสาวชมพูนิช ยมเกิด (อบต.แม่หละผู้ส่งเข้าประกวด ) หมายเลข 9 นางศุภัคนันท์ ขันธนิยม (อบต.แม่ต้าน ผู้ส่งเข้าประกวด ) หมายเลข 12 นางสาวจิรา วังกาชา (อบต. ท่าสองยางส่งเข้าประกวด)

             นานอำเภอท่าสองยางกล่าวว่า ปีนี้ เป็นปีแรก ของการประกวดธิดาดอย ของอำเภอ ท่าสองยาง เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อ แพร่วัฒนธรรม ท้องถิ่น โดยเฉพาะ วัฒนธรรมชาวปากาญอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอท่าสองยางให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ธิดาชาวดอยใด้แก่ หมายเลข 9 นางศุภัคนันท์ ขันธนิยม (อบต.แม่ต้าน ผู้ส่งเข้าประกวด ) รางวัลรองธิดาดอยอันดับ1 ได้แก่หมายเลข 8 นางสาวชมพูนิช ยมเกิด (อบต.แม่หละผู้ส่งเข้าประกวด ) รางวัลธิดารองอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวจิรา วังกาชา (อบต. ท่าสองยางส่งเข้าประกวด) และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข3 นางสาวพนิดา มหาพนารักษ์ (ผู้เข้าส่งเข้าประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ต้าน ) โดย.นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง เงินมอบรางวัล พร้อมสายสะพาย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!