ชุมพร-ฟุตซอลยุติธรรมชุมพรคัพ ลงดวลแข้ง ชิงเงินรางวัลกว่า 3แสนบาท

ชุมพร-ฟุตซอลยุติธรรมชุมพรคัพ ลงดวลแข้ง ชิงเงินรางวัลกว่า 3แสนบาท

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

ฟุตซอลยุติธรรมชุมพรคัพ ลงดวลแข้ง 213 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท(มีคลิป)

         จังหวัดชุมพร เปิดการแข่งขันฟุตซอลยุติธรรมชุมพร เพื่อเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลประธานศาลฎีกา พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 213 ทีม จัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา จังหวัดชุมพร โดยนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลยุติธรรมชุมพร ครั้งที่ 11 พร้อมด้วยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธรัชต์ จีระตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร และนักกีฬาเข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หลังจากพิธีเปิดมีการแข่งขันฟุตซอล VIP ระหว่างผู้บริหารจังหวัด และผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมแข่งขันฟุตซอลเปิดสนาม

          สำหรับการแข่งขัน ฟุตซอลยุติธรรมชุมพรคัพ ครั้งที่ 11 โดยมูลนิธิเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งป้องกันการกระทำความผิดของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันจะทำให้ปริมาณจำนวนคดีลดลงซึ่งจะเป็นส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดให้โทษอันเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และสนับสนุนกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร


          นายกิตติ ด่านพุทธพร ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กเยาวชนและครองครัวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล อันจะส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป นั้นมูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำรงตนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จึงร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพรและโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จัดการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 10 ประเภท เงินรางวัลรวม 300,500 บาท และมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 213 ทีม โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานศาลฎีกาให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศทุกประเภท ในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!