ชุมพร-คณะสงฆ์ แต่งตั้งศิษย์เอกหลวงพ่อโปร่ง โชติโก รักษาการเจ้าอาวาสถ้ำพรุตะเคียน

ชุมพร-คณะสงฆ์ แต่งตั้งศิษย์เอกหลวงพ่อโปร่ง โชติโก รักษาการเจ้าอาวาสถ้ำพรุตะเคียน

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ 

           คณะสงฆ์ แต่งตั้ง พระอาจารย์ พินิจ สายวิปัสสนากรรมฐาน ศิษย์เอกหลวงพ่อโปร่ง โชติโก รักษาการเจ้าอาวาสถ้ำพรุตะเคียน และแต่งตั้งพระครูสังฆรักษ์ หรือพระอาจารย์เอก ศิษย์เอกหลวงพ่อโปร่งอีกรูป รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานทำบุญครบรอบ 7 วัน พระครูโสตถยาธิคุณ หรือหลวงพ่อโปร่ง โชติโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีพระธรรมโกษาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะ เป็น ประธานฝ่ายฆารวาส นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เหล่าข้าราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีการจัดทำบุญบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหาร และมีการแสดงธรรมโดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 14 วัดดุสิตดารามวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

            หลังจากนั้น พระสงฆ์ ได้อ่านคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ที่ 0051/01 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนพระครูโสตถยาธิคุณ หรือหลวง พ่อโปร่ง โชติโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ที่ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาส ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 พุทธศักราช 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ 2535 จึงแต่งตั้งให้พระพินิจศักดิ์ ฉันทโก (พิริยะสงวนพงษ์)อายุ 57 พรรษา 26 วิทยฐานะ นักธรรมโท สังกัดวัดถ้ำพรุตะเคียน เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2562
            นอกจากนี้ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่ว่างลง โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้พระครูสังฆรักษ์ ชัยรัตน์ชนาสโภ (หมื่นกันยา) อายุ 42 พรรษา 16 วิทยฐานะ นักธรรมเอกสังกัดวัดถ้ำพรุตะเคียน เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 เดือนกันยายนพุทธศักราช 2562
             สำหรับงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่ พระครูโสตถยาธิคุณ หรือ หลวงพ่อโปร่ง โชติโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางไปกราบไหว้สังขารหลวงพ่อโปร่งกันอย่างไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งทุกคืนจะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.30 น. โดยจะสวดไปจนครบ 100 วัน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!