ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือหนุนให้ท้องถิ่นพัฒนารองรับEEC

ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือหนุนให้ท้องถิ่นพัฒนารองรับEEC

ภาพ/ข่าว:ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ชาวบ้านตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดถึงผู้ว่าฯแปดริ้วให้เดินหน้าการพัฒนาพื้นที่เดินหน้ารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการสร้างอาชีพสร้างงานในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานที่อื่น

                 เวลา 13.00 น. วันนี้15ก.พ.62 ดร.โชคป์ทวีท์ บุญถาวร กำนันตำบลเขาดินอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับชาวบ้านอีกประมาณ 100 คนเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้านโยบายและแผนรักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ยื่นแถลงการณ์ว่าเนื่องจากได้มีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีในการพัฒนาในพื้นที่ตำบลเขาดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก eec ได้เข้ามาขัดขวางก่อกวนตามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน รูปแบบต่างๆในทุกวิถีทางทำให้มีผลกระทบเกิดความเดือดร้อนในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ของชาวบ้านตำบลเขาดินในอนาคตทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินงานของโครงการซึ่งไม่เป็นผลดีกับชาวตำบลเขาดินในทุกครอบครัวเรือนและเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก eec ให้มีประสิทธิผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                  จึงมาร่วมขอยื่นเอกสารแสดงจุดยืนเพื่อต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการและเพื่อความเจริญในพื้นที่ของพี่น้องชาวตำบลเขาดินพร้อมด้วยสมุดลงนามสนับสนุนโครงการแนบท้ายไว้ ณ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและหวังว่าพี่น้องชาวตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในการช่วยเหลือผลักดันให้โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!