ชัยนาท-จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

ชัยนาท-จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

ภาพ/ข่าว  ธนพนธ์ แสงทอง

การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท ผู้โชคดีได้รับรถยนต์เก๋งเป็นลูกค้าสาขาสามง่ามท่าโบสถ์

          นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา เป็นประธานเปิด การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาหันคา โดยผลการจับรางวัล นางหน่าย วรสัมปุรณะ ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาสามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์เก๋งโตโยต้า ยาริส มูลค่า 479, 000 บาท

          นายอรุณ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนกงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท มีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งหมด 10 สาขาใน 8 อำเภอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรชุมชนสถาบันเกษตรกรส่วนงานราชการและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า นอกจากการดำเนินงานตามนโยบายปกติของธนาคารแล้ว ธ.ก.ส.ยังดำเนินงานตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกชื่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรบัตรเกษตรสุขใจ โครงการมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ และล่าสุดโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนหน้า ธ.ก.ส.สาขาหันคา
         เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการออม ของภาคเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ธ.ก.ส.จึงออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค นอกจากจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยแล้ว ยังมีการจับรางวัล ลุ้นโชคปีละ 3 ครั้งโดยกำหนดจับสลากชิงโชคในระดับภูมิภาค ซึ่งจังหวัดชัยนาท จะจัดทุกเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของทุกปี และปีละ1 ครั้ง ในระดับประเทศ ซึ่งรางวัล ออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 2/2561 ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท ในวันนี้ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris มูลค่า คันละ 479, 000 บาท 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i มูลค่าคันละ 42,000 บาท 20 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง มูลค่าเส้นละ 13,000 บาท 59 รางวัล รางวัลที่ 4 ทีวีสี Sharp 40 นิ้วมูลค่า 7,000 บาท 65 รางวัล รางวัลที่ 5 รถจักรยานมูลค่าคันละ 5,000 บาท 112 รางวัล รางวัลที่ 6 พัดลมไอเย็นตัวละ 2,500 บาท 279 รางวัล
           สำหรับผู้ที่โชคดี ได้รับรถยนต์โตโยต้า ยาริส มูลค่า 479, 000 บาท คือ นางหน่าย วรสัมปุรณะ ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาสามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท สำหรับลูกค้าที่ร่วมส่งคูปองเข้าชิงโชคงานนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดชัยนาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!