ฉะเชิงเทรา-จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แข่งขันกีฬาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

ฉะเชิงเทรา-จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แข่งขันกีฬาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

ภาพ/ข่าว:ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและชาวบ้านจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แข่งขันกีฬาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา(มีคลิป)

           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 เมษายน ที่โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว ม. 18 (บ้านทุ่งเหียง) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม อดีต ผบช.ตชด. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาไทย ชิงถ้วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 64 พรรษาและครบรอบ 20 ปี โรงเรียนมัธยมพระราชทานายาว โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ การจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แห่จากหมู่บ้านมารวมกัน ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว มีการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ การแสดงของนักเรียน การแข่งขันกีฬา เช่น การวิ่งกะลา การวิ่งกระสอบ การวิ่งโถกเถก และกระโดดเชือกหมู่ รวมทั้งการบรรพชาสามเณร 32 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วย

           พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม อดีต ผบช.ตชด.และผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เปิดเผยว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตระหนักในจิตใจอยู่เป็นนิจว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพระเจ้าทั้งหลาย ทรงจัดหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริ ให้มีการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน พัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรียน ตระเวนชายแดน ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญทรงเล็งเห็นคามสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนบ้านนายาวและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างโรงเรียนมัธยมพระราชทานบ้านนายาว ให้เยาวนได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับมัธยมเท่าเทียมกับที่อื่น

           พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม กล่าวด้วยว่า โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 ปัจจุบันมีนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 รวม 680 คน มีครูจำนวน 34คน เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 7 คน สมเด็จพระเทพฯทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารเรียนพระราชทาน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ทรงพระราชทานสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมด เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนทุกคนๆละ 20 บาท ต่อวัน รวมทั้งทุนการศึกษาแก่เยาวชนให้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการในพระราชดำริ รวม 5 ครั้ง ล่าสุดทรงเสด็จพระราชดำเนินโรงเยนมัธยมพระราชทานนายาว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นับว่าเป็นสิริมงคลและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อชุมชนบ้านนายาว ชุมชนตำบลท่ากระดานและชุมชนใกล้เคียง อย่างหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!