ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกก

ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกก

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

          ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกก ‘ตามรอยศาสตร์พระราชา’เศรษฐกิจพอเพียง – สร้างสถานปฏิบัติธรรม ‘สะอาด สว่าง สงบ’ ปรับพื้นที่ ถมดิน – สงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ บวงสรวงเทพยดา

            พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า บัดนี้โครงการฟื้นฟู วัดกก วัดร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์แนวคิดและการปฏิบัติตามรอยศาสตร์พระราชา แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบของการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ด้วยมูลเหตุบริเวณที่ดินวัดกก วัดร้าง แห่งนี้ มีเนื้อที่ 13 ไร่ อยู่ติดกับคลองบางสานและแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงลำรางสาธารณประโยชน์โดยรอบ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จักทำโครงการดังกล่าวนี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สร้างสรรค์ขึ้นเป็นส่วนป่า เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อย่างบริบูรณ์ โดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ด้านการปลูกป่า มีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการปลูกป่าให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น สร้างขึ้นเป็นส่วนป่าสำหรับที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม จำลองสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน มีการออกแบบที่คำนึงถึงภูมิสังคม โดยการออกแบบพื้นที่ภายในวัดกกแห่งนี้ให้มีภูมิสังคม เป็นสำคัญ ภูมิคือสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน น้ำ ลม สังคม คือ วัฒนธรรม ความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้ความสำคัญกับสังคม มากกว่า ภูมิ คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม หากสังคมต่างกัน การออกแบบก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิง            พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลักการสำคัญ คือการอยู่อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกแบบพื้นที่จะให้ความสำคัญต่อการปลูกป่าที่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน คือชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนวัดเทียนถวาย วัดโพธิ์ทองบน วัดดาวดึงส์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต และโรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดเทียนถวาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ให้เป็นศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยา สนับสนุนการดำเนินงานของบ้านและโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชต่างๆไว้อีกด้วย ล่าสุดได้ดำเนินการถมดิน เนื่องด้วยพื้นที่ต่ำกว่าถนน 1.50 เมตร และในโอกาสสำคัญดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 จึงขอเชิญญาติโยมและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกก วัดร้างโดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 09.09 น.พิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา เพื่อความเป็นสิริมงคล สำเร็จราบรื่นสืบต่อไป เวลา 10.09 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมรับแจกวัตถุมงคลตำรับหลวงพ่อพูล และต่อจากนี้จะมีการดำเนินงานสร้างพระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกองค์ใหญ่ พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องจักรพรรดิปางเกิดโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!