กาญจนบุรี-ไทย-เมียนมา ชื่นมื่น

กาญจนบุรี-ไทย-เมียนมา ชื่นมื่น

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 /ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ( อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ( อำเภอจะอินเช็กจี – อำเภอสังชละบุรี ) ครั้งที่ 4 ( TBC – 4 ) ร่วมกับ พ.ท.อ่องโกลัด ประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ( อ.จะอินเช็กจี จ.กอกาเร็ก ) ณ ห้องประชุม อำเภอพญาตองซู จ.กอกาเร็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งอยู่ชิดติดกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 โดยทางประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม เพื่อร่วมหารือและร่วมหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง บริเวณแนวชายแดนระดับท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ, เรื่องร่วมกันสกัดกั้นยาเสพติดให้โทษเละสิ่งผิดฏหมาย,การลักลอบเข้าเมือง ,การเสนอให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีย์สามองค์ ,การร่วมมือติดตามบุคคลคามหมายจับ ,การป้องกันไฟป่าเเละปัญหามลพิษอนเกิดจากหมอกควัน,เรื่องเส้นเขตแดน รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

           ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ทั้งสองฝ่าย ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดมิตรภาพ เเละเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศ โดยต่อเนื่อง หลังเสร็จสิ้นการประชุม พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ได้มอบของที่ระลึกให้ พ.ท.อ่องโกลัด ซึ่ง พ.ท.อ่องโกลัด ก็มอบของที่ระลึกให้ พ.อ.สราวุธ ด้วยเช่นกัน บรรยากาศชื่นมื่นแสดงถึงการมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ของทั้ง 2 ประเทศ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!