กาญจนบุรี-เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คลินิกมหาดไทย

กาญจนบุรี-เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คลินิกมหาดไทย

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ปลัดจังหวัดกาญจน์เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 5 พร้อมมอบถุงยังชีพ

           วันที่ ( 21 ก.พ.62 ) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายไพศาล บัวหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล รายงานข้อมูลในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการ จำนวน 500 คน
           จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
            โดยปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวปราศรัยกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
             จากนั้นได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

              หลังจากนั้นได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสนทนาพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ เช่น การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ การตัดผมเสริมสวย ตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเข้าไปให้บริการถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและเสมอภาค

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!