กาญจนบุรี-เปิดประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กาญจนบุรี-เปิดประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการเปิดประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562

        วันนี้ (25 มีนาคม 2562 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562

        โดยในการปนะชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนจัดระบบบริการสุขภาพให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารชายแดน และพื้นที่พิเศษ โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมประชุม.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!