กาญจนบุรี-เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562

กาญจนบุรี-เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562

        วันนี้( 12 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น.นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีนายจิรวัธน์ อารีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายประภาส ศิลปรังษี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นางลภัสราคา ตันวัฒนเสรี จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี นายธีรชัย ชุติมันต์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายประจักษ์ บัวซ้อน นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข่องพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมการประชุมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุดมสิน โรงแรมกนกกาญจน์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
          หลังจากนั้น นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในการประชุมได้เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวแนะนำตัวคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนายผกายนต์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี คนใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ
          ต่อจากนั้นเลขาสภาอุตสาหกรรมได้กล่าวเกี่ยวกับวาระการประชุมในวันนี้ทั้งหมด 6 วาระ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1ความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 3.2โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี -ชายแดนไทย/พม่า(บ้านพุน้ำร้อน) ในโครงการถนนบายพาสสายที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1ปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิก 4.2 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 4.3 เรื่องรับรองสมาชิกสมัครใหม่และ สมาชิกลาออก(ถ้ามี) ระเบียบวาะที่ เรื่องเพื่อทราบ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
          ผู้สื่อข่าวรายงานท้ายสุดว่า การประชุมประจำเดือนในครั้งนี้ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีความสำคัญอยู่ที่ระเบียบวาระการประชุมในวาะที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องควาสคืบหน้าเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี กับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี -ชายแดนไทย/พม่า(ด้านด่านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเรื่องโครงการถนนบายพาสสายที่สอง.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!